امروز : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/02
83 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/18
69 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/16
97 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/02
83 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/09
90 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
76 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/20
71 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/06
57 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/10
182 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/12
123 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج / موسسه تحقیقات بذر و نهال
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران