امروز : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
مدیریت، حسابداری، اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی حقوق و وکالت توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه گردشگری، توسعه ملی علوم دینی و اسلامی، الهیات، معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، اخلاق زبان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و تاریخ جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه


کلمات کلیدی :
مدیریت+ حسابداری+ اقتصاد+ کارآفرینی و کسب و کار روانشناسی+ علوم تربیتی و رفتاری+ مشاوره و راهنمایی+ آموزش و پرورش+ برنامه ریزی+ تعلیم و تربیت حقوق و وکالت علوم دینی و اسلامی+ فقه+ الهیات+ معارف اسلامی+ علوم قرآن و حدیث+ اخلاق علوم انسانی+ علوم اجتماعی+ مطالعات فرهنگی توسعه اقتصادی+ توسعه پایدار+ توسعه گردشگری+ توسعه ملی زبان شناسی+ زبان و ادبیات فارسی+ فرهنگ و تاریخ جامعه شناسی+ علوم سیاسی+ تاریخ+ فلسفه


تلفن دبیرخانه :
09190686702
مسئول دبیرخانه :
ریاست کنفرانس