تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
114
بازدید دیروز :
206
بازدید کل :
164182
اخبار سایت
جدیدترین رویدادهای علمی ثبت شده
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
43 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
43 روز مانده
برگزارکنندگان :
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا و مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا
مکان برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
77 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
77 روز مانده
برگزارکنندگان :
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا و مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا
مکان برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/18
50 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/18
50 روز مانده
برگزارکنندگان :
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا و مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا
مکان برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
107 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/01
93 روز مانده
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/12
44 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/12
14 روز مانده
برگزارکنندگان :
موسسه آموزش عالی اسرار باهمکاری سازمان ها و موسسات عالی
مکان برگزاری :
موسسه آموزش عالی اسرار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/26
58 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/01
33 روز مانده
برگزارکنندگان :
دانشگاه پیام نور استان قزوین
مکان برگزاری :
دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/04
36 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/24
26 روز مانده
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
62 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/24
56 روز مانده
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/04
36 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/24
26 روز مانده
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/04
36 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/24
26 روز مانده
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/19
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/30
2 روز مانده
برگزارکنندگان :
انجمن حمایت از طبیعت ایران
مکان برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/01
پایان یافته
برگزارکنندگان :
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف
مکان برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/18
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/18
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مکان برگزاری :
تهران، اوین، بلوار دانشجو، انتهای خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/01/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/01/24
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/10/19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/09/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن حمایت از طبیعت ایران
مکان برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/09/14
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/08/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن حمایت از طبیعت ایران
مکان برگزاری :
تهران
گروه بندی :