مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/07
28 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه بوعلی سینا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/14
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/14
35 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/10
93 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/01
84 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/19
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/03
24 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/31
52 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/20
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
176 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
165 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/25
46 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/25
46 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
79 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/20
72 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
امروز : یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها