مرکز
علمی کاربردی
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/17
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
38 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
38 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
38 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/25
170 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/15
67 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه علوم پزشکی ردبیل
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/17
40 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/17
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
امروز : دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها