مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
199 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
197 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
227 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
197 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/27
199 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
197 روز مانده
شهر برگزاری :
ایلام
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/05
24 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران _ دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
13 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
70 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
70 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
36 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/14
33 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
112 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
101 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
14 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها