امروز : یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/21
12 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/15
36 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/30
21 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
93 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/28
79 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/17
68 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/15
66 روز مانده
شهر برگزاری :
مازندران-قائمشهر-کمربندی شمالی-کیلومتر یک جاده جویبار-خیابان دانشگاه
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
51 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
11 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
21 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/25
16 روز مانده
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
51 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
101 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/20
101 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
14 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
11 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
71 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
36 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار