امروز : دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/30
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/30
17 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
26 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
86 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/02
20 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/14
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
49 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
38 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران