دریافت لوگو همایش ایران
لوگو

حمایت از همایش ایران

شرایط درج رویداد درهمایش ایران: ما به صورت رایگان رویداد شما(کنفرانس، همایش، کنگره، سمینار و کارگاه) را در وب سایت اطلاع رسانی می کنیم.

دریافت لوگوی همایش ایران

درصورتی که لوگوی همایش ایران  را برای درج در پوستر یا وب سایت رویدادتان نیاز دارید، میتوانید فایل مورد نظرتان رادانلود نمایید